L’art romànic al Gironès

Arquitectura civil i militar

Mapa del Gironès amb la senyalització de totes les fortificacions, anteriors a l’any 1300, de les quals es tenen notícies.

A. Pladevall

La ciutat de Girona devia tenir un pes força gran dins la comarca del Gironès; era una de les poblacions més importants de la Catalunya Vella. La Girona d’abans de l’any 1000, com moltes de les ciutats de l’època anterior a la feudalització, es mantingué en primer lloc com a residència episcopal; tenia unes muralles de tradició romana i feia de residència ocasional del comte i més usualment del vescomte. A partir...