El marc històric del romànic del Gironès

La comarca del Gironès és determinada per la influència de la ciutat de Girona. És una zona de transició entre el mar i la muntanya i no presenta cap característica geogràfica i hidrogràfica especial. La delimitació actual de la comarca respon a la que establí la Generalitat de Catalunya el 1932, excepte el Pla de l’Estany, i comprèn el sector de Rocacorba, la part occidental de les Gavarres i la Serralada Litoral, llindant amb el Baix Empordà i les planes que voregen el Ter.

La prehistòria. El poblament ibèric

La presència de l’home al Gironès és comprovada des de les èpoques més...