Bibliografia general referent al romànic del Gironès

 • A.A.V. (Amics de l’art vell): Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935.
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-1950
 • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives, (Biografies catalanes. Sèrie històrica, núm. 1), Barcelona 1965.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Pinturas románicas, col·l. Unesco de Arte Mundial, 7, París 1957 .
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Art romànic. Guia, Ajuntament de Barcelona-Museu d’Art de Catalunya, Barcelona 1973.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: La pintura catalana. La fascinació del romànic, Editions d’Art Albert Skira - Carroggio S.A. de Ediciones, Ginebra-Barcelona 1989.
 • Ainaud de Lasarte, Joan: Això és Catalunya. Guia del Patrimoni Arquitectònic, ed. Plaza & Janés, Barcelona 1987.
 • Alavedra i Invers, Salvador: Les ares d’altar de Sant Pere de Terrassa-Egara, vol. II, Inventari de les ares, Terrassa 1979.
 • Alberch, Ramon - Aragó, Narcís-Jordi: Els jueus de les terres gironines, “Quaderns de la Revista de Girona”, núm. 1-Guies, Girona 1985.
 • Alberch, X. - Burch, J.: Elements pel coneixement de la vil·la romana de Vilablareix, “Cypsela” VII, Centre d’Investigacions arqueològiques de Girona, Generalitat de Catalunya-Diputació de Girona 1989, pàgs. 87-91.
 • Alberch, R., Clarà, J., i Roura, G.: El Gironès, la Selva, la Garrotxa, vol. 3, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona 1981.
 • Alòs-Moner, Ramon d’: Inventaris dels castells catalans dels segles XTV-XVI, a “Estudis Universitaris Catalans”, IV, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1910.
 • Alós i de Dou, J. M. d': La casa de Cartellà. Su historia y genealogía, Madrid 1919.
 • Alsius i Torrent, P. - Pujol i Camps, C.: Nomenclátor geográfico-histórico de la provincia de Gerona, Certamen de la Asociación Literaria de Gerona, Girona 1883.
 • Altès i Aguiló, Francesc Xavier: Llibres retrobats a la Col·legiata de Sant Feliu de Girona, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, vol. XXIV, Girona 1978, pàgs. 37-56.
 • Anthony, Edgar Waterman: Romanesque frescoes, Princeton 1951.
 • Anthony, Edgar Waterman: L’art catalan a Paris, Musée National du Jeu de Paume. Musée National des Maisons, ed. Lafitte, París 1937.
 • Anthony, Edgar Waterman: El arte románico. Catálogo, Barcelona-Santiago de Compostel·la. 1961.
 • Badia i Homs, Joan: L’arquitectura medieval de l’Empordà, 3 vols., Diputació de Girona, Girona 1977-1981.
 • Badia i Homs, Joan: El Gironès, a El nostre patrimoni, vols. 4 i 5, Caixa d’Estalvis de Girona, Girona 1987.
 • Barral i Altet, Xavier: L’art pre-romànic a Catalunya. Segles IX-X, Edicions 62, Barcelona 1981.
 • Barraquer i Roviralta, Gaietà: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 2 vols., Barcelona 1906.
 • Barrau i Dihigo, L. - Massó i Torrents, J.: Vegeu Gesta Comitum Barcinonensium.
 • Bassegoda i Amigó, Joaquim: La catedral de Gerona. Apuntes para una monografía de este monumento, Tipografía de F. Giró, Barcelona 1889.
 • Bastit, C., Genís, M. T., Llorens, J. M., i Rodríguez, A.: Les intervencions arqueològiques a la Plaça de Sant Feliu (Girona), “Tribuna d’Arqueologia”, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 1986-1987, pàgs. 91-98.
 • Batlle i Prats, Lluís: Inventario de la Biblioteca Episcopal de Gerona y de los bienes propiedad de la Mitra en el año 1329, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, vol. II, Girona 1947.
 • Batlle i Prats, Lluís: El castillo de Montagut en 1385, “Revista de Girona”, XIII, núm. 40, Girona 1967, pàgs. 48-50.
 • Berg, K.: Studies in Tuscan Twelfth Century Illumination, Oslo 1968.
 • Bertaux, Emile: (1906) La sculpture chrétienne en Espagne des origines au XIVe siècle, dins Histoire de l’art, vol. II (I), París 1922.
 • Blanch i Illa, Narcís: Gerona histórico-monumental, Librería Gerundense, Girona 1862.
 • Bofarull i Mascaró, Pròsper de: Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Barcelona 1852.
 • Bohigas, Pere: Códices miniados de las iglesias de Gerona, “Revista de Gerona”, XII, núm. 35, Girona 1966, pàgs. 11-15.
 • Bolòs, Jordi - Hurtado, Víctor: Atlas històric de Catalunya, anys 759-992, “Figueres”, Barcelona 1984.
 • Botet i Sisó, Joaquim: s.d. La província de Girona dins Geografia General de Catalunya (dir. per F. Carreras i Candi), vol. II, A. Martín editor, Barcelona.
 • Botet i Sisó, Joaquim: s.d. Una visita al Castell de Cartellà, La il·lustració catalana, Barcelona.
 • Botet i Sisó, Joaquim: De Gerona a Francia, “Revista de Gerona”, II, Girona 1878, pàgs. 74-80, 111-118 i 196-208.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Condado de Gerona. Los condes beneficiarios, Impremta P. Torres, Girona 1890.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Cartoral de Carles Many. Índex cronològich del cartoral de la Cúria Eclesiastica de Gerona, anomenat de Cario Magno, Impremta de la Casa Provincial de Caritat, Barcelona 1905.
 • Botet i Sisó, Joaquim: Les monedes catalanes, 3 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1908-1911.
 • Buron, Vicenç: Esglésies romàniques catalanes. Guia, Col·lecció de Materials 1, Artestudi Edicions, Barcelona 1980.
 • Buron, Vicenç: Castells romànics catalans. Guia, Edicions Mancús, Barcelona 1989.
 • Calzada i Oliveras, Josep: Art i arquitectura en l’historial hospitalari de Girona, “Revista de Girona”, XXV, núm. 89, Girona 1979, pàgs. 249-259.
 • Calzada i Oliveras, Josep: La capella de Sant Salvador del Palau Episcopal i les pintures gòtiques suara descobertes, “Revista de Girona” núm. 90, Girona 1980.
 • Calzada i Oliveras, Josep: Sant Pere de Galligans. La història i el monument, Diputació de Girona, Girona 1983.
 • Calzada i Oliveras, Josep: Sant Gregori. Fulls d’història de la parròquia del poble, Ajuntament de Sant Gregori - Girona 1986.
 • Camós, Narcís: Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, Barcelona 1657 (hi ha una reedició del 1949).
 • Camps i Sòria, Jordi: Relleu figurat 3 de Sant Pere de Rodes (vocació de Pere), dins Catalunya Romànica, vol. XXIII Museu d’Art de Girona. Tresor de la Catedral de Girona. Museu Diocesà d’Urgell. Museu Frederic Marès, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1988, pàgs. 311-317.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1974.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: L’art romànic a Catalunya. Segle XII, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1975.
 • Carbonell i Esteller, Eduard: La pintura mural romànica, “Coneguem Catalunya”, núm. 5, Barcelona 1984.
 • Casademunt, X.: Notes breus de geografia i història de Sant Jordi Desvalls, Ajuntament de Sant Jordi Desvalls 1967.
 • Casademunt, X.: Els castells catalans, vol. III, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1971.
 • Casademunt, X.: Catàleg de monuments i conjunts històrico-artístics de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Cultura, Barcelona 1990.
 • Casademunt, X.: Catálogo de la Sección de Tejidos, Bordados y Encajes del Museo de Arte Decorativo y Arqueológico, Ayuntamiento Constitucional de Barcelona. Museos Artísticos Municipales, Barcelona 1906.
 • Casademunt, X.: Catalunya Romànica, vol. XXIII, Museu d’Art de Girona. Tresor de la Catedral de Girona. Museu Diocesà d’Urgell. Museu Frederic Marès, Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1988.
 • Chia, J. de: Bandos y bandoleros en Gerona, Impremta P. Torres, Girona 1888-1890 .
 • Cid Priego, Carlos: La iconografía del claustro de la catedral de Gerona, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, VI, Girona 1951, pàgs. 5-118.
 • Cirici i Pellicer, Alexandre: L’art gòtic català. i (Segles XIII-XIV), Edicions 62, Barcelona 1977.
 • Clarà, J.: Elements per a una història de Salt, “Revista de Girona”, núm. 86, Girona 1979.
 • Constans i Serrats, LI. G.: Documentos medievales sobre el castillo de Rocacorba, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, VIII, Girona 1953, pàgs. 251-261.
 • Constans i Serrats, LI. G.: Girona. Bisbat marià, Barcelona 1954.
 • Constans i Serrats, LI. G.: Diplomatari de Banyoles, vol. I, Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. Secció d’Estudis Medievals, Banyoles 1985.
 • Cook, Walter W. S.: La pintura mural románica en Cataluña, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1956.
 • Cook, Walter W. S. - Gudiol i Ricart, Josep: Pintura románica e imaginería románicas, dins Ars Hispaniae, vol. VI, Madrid 1950.
 • Coromines, J.: Estudis de toponímia catalana, I, ed. Barcino, Barcelona 1965.
 • Crozet, R.: Les représentations anthropo-zoomorphiques des évangélistes dans l’enluminure et dans la peinture murale aux époques carolingienne et romane, “Cahiers de Civilisation Médiévale”, vol. II. 1958
 • Crusafont i Sabater, M.: Numismática de la Corona Catalano-Aragonesa medieval (785-1516), Editorial Vico, Madrid 1982.
 • Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni: L’època del Cister. Segle XIII, dins Història de l’art català, vol. II, Edicions 62, Barcelona 1985.
 • Dalmases, Núria de - José i Pitarch, Antoni: Els inicis i l’art romànic. Segles IX-XII, dins Història de l’Art Català, vol. I, Edicions 62, Barcelona 1986.
 • Dalmau i Casanovas, Jaume: Notes per a un estudi sobre els noms de lloc a Girona, Caçà de la Selva 1969.
 • Davy, M. M.: Initiation à la simbolique romane, Flamarion, París 1977.
 • Debidour, V-H.:Le bestiaire sculpté du Moyen-âge en France, París 1961.
 • Delclaux, Federico: Imágenes de la Virgen en los códices medievales de España, Publicaciones del Patronato Nacional de Museos, Madrid 1973.
 • Deschamps, Paul: Tables d’autel de marbre exécutées dans le Midi de la France au X et au XI siècle, a “Mélanges d’Histoire du Moyen-âge offerts à M. Ferdinand Lot”, París 1925, pàgs. 137-167.
 • Domínguez Bordona: Miniatura dins Ars Hispaniae, vol. 18, Madrid 1962.
 • Dorca i Parra, Francesc X.: s.d. Colección de noticias para la historia de los Santos Mártires de Gerona…, Imprenta de Tecla Pla, Barcelona.
 • Durliat, Marcel: La sculpture romane en Roussillon, 5 vols., ed. de la Tramontane, Perpinyà 1949-1957.
 • Durliat, Marcel: Arquitectura y escultura romànica en Cataluña y Rosellón, “Gorja”, Madrid 1961.
 • Durliat, Marcel: Arte románico en España, Madrid 1964.
 • Durliat, Marcel: Tables d’autel à lobes de la province ecclésiastique de Narbonne (IXe - XIe siècles), “Cahiers Archéologiques”, 1966, XVI, pàgs. 51-75.
 • Durliat, Marcel: Iconographie de l’abside en Catalogne à la fin du XIe et dans la première moitié du XIIe siècle, 1974 “Les cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, núm. 5.
 • Etaix, Raymond: L’homiliaire conservé au Museo Diocesano de Gerona, “Analecta Sacra Tarraconensia”, XXXIV, Barcelona 1961, pàgs. 47-55.
 • Etaix, Raymond: Les excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1982.
 • Etaix, Raymond: Exposición Milenario del Beato de Gerona, Girona, desembre-gener 1976.
 • Font, Lamberto: La iconografía del claustro de la catedral de Gerona, a “Gerunda”, I, núm. 13, Girona 1944.
 • Font, Lamberto: Gerona. La catedral y el Museo Diocesano, ed. Carlomagno, Girona 1952.
 • Font i Rius, J. M.: Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona 1969.
 • Fontserè, Eduard - Iglésies, Josep: Recopilació de dades sísmiques de les terres catalanes entre 1100 i 1906, Fundació Vives Casajuana, Barcelona 1971.
 • Freixes i Camps, Pere: El mestre Pere de Galligans i Ripoll, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XXIII, Girona 1976-1977 .
 • Freixes i Camps, Pere: L’art gòtic a Girona. Segles XIII-XIV, Institut d’Estudis Catalans-Institut d’Estudis Gironins, Barcelona 1983.
 • Gaborit-Chopin, D.: La décoration des manuscrits à Saint Martial de Limoges et en Limousin, París 1969.
 • GAG: Guia d’arquitectura de Girona, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, ed. La Gaia Ciència, Barcelona 1980.
 • Gaillard, Georges: Premiers essais de sculpture monumentale en Catalogne aux Xe et XIe siècles, Paul Hartmann Editeur, París 1937.
 • Gavin, J. M.: Inventari d’esglésies, vol. II Gironès-Selva, ed. Artestudi, Barcelona 1977.
 • Gener i Roca, Joan: Apunts d’història de Cassà de la Selva, editat per la Colla Excursionista Cassanenca de la U.D. Cassa, Caçà de la Selva 1970.
 • Gener i Roca, Joan: Gesta Comitum Barcinonensium, edició i notes a cura de L. Barrau i Dihigo i J. Massó i Torrents, Fundació Concepció Rabell i Cibils, vídua Romaguera, Barcelona 1925.
 • Girbal i Nadal, Enric Claudi: Los judíos en Gerona, Imprenta de Gerardo Cumané, Girona 1870.
 • Girbal i Nadal, Enric Claudi: La Casa del Temple de la encomienda de Ayguaviva, “Revista de Gerona” XI, Girona 1887, pàgs. 257-264.
 • Girbal i Nadal, Enric Claudi: Estudio histórico-artístico acerca de los llamados Baños Árabes de Gerona, Impremta P. Torres, Girona 1888.
 • Girbal i Nadal, Enric Claudi: Miscelánea histórica, “Revista de Gerona”, 1889, XIII, Llinatge dels Cartellà, pàgs. 75, 116-125 i 140-148.
 • Girbal i Nadal, Enric Claudi: Abades de Galligans, “Revista de Gerona”, XV, Girona 1891, pàgs. 353-358.
 • Girona. Museu d’Art: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Bisbat de Girona. Diputació de Girona, Girona 1984.
 • Museu d'Història de la Ciutat: Girona dins la formació de l’Europa medieval 785-1213, Ajuntament de Girona, Girona 1975.
 • González Hurtebise, Eduardo: La Ex-Colegiata de S. Félix de Gerona, “Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa”, vols. IV-V, Barcelona 1904-1906.
 • Grabar, A. - Nordenfalk, C.: La peinture romane, Ginebra 1958.
 • Griera, Antoni: Nombres de santo y de lugar de la diócesis de Gerona, “Boletín de Dialectología Española”, XXIX, Abadia de Sant Cugat del Vallès, Barcelona 1951.
 • Gudiol i Cunill, Josep: Nociones de arqueología sagrada catalana, Impremta Balmesiana, Vic 1933 (primera edició del 1902).
 • Gudiol i Cunill, Josep: Los relieves de la portalada de Errondo y el Maestro de Cabestany, “Príncipe de Viana”, vol. XIV, Pamplona 1944.
 • Gudiol i Cunill, J. i altres: Cataluña I, col·l. Tierras de España, Madrid 1974.
 • Gudiol i Ricart, Josep - Alcolea i Blanch, Santiago: Pintura gòtica catalana, Barcelona 1986.
 • Gudiol i Ricart, Josep - Gaya i Nuño, J. A.: Arquitectura y escultura románicas dins Ars Hispaniae, vol. V, ed. Plus Ultra, Madrid 1948.
 • Ibarburu, M. Eugenia: Homiliari de Beda. Còdex, “Thesaurus Estudis”, Barcelona 1986.
 • Iglésies i Fort, Josep: El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIV, “Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona”, XXXIV, López Robert editor, Madrid 1961-1964, pàgs. 249-356.
 • Junyent i Subirà, Eduard: Catalogne romane, 2 vols., Zodiaque (La nuit des temps, 12-13), Abbeye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire 1960-1961 .
 • Junyent i Subirà, Eduard: L’oeuvre du Maître de Cabestany dins Actes du quatre-vingt-sixième Congrès National des Sociétés Savantes, (Montpeller, 1961), París 1962.
 • Junyent i Subirà, Eduard: L’arquitectura religiosa a la Catalunya carolíngia, Reial Academia de Bones Lletres, Barcelona 1963.
 • Junyent i Subirà, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XI, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1975.
 • Junyent i Subirà, Eduard: Catalunya romànica. L’arquitectura del segle XII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1976.
 • Junyent i Subirà, Eduard: L’arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 3), Barcelona 1983.
 • Kuhn, Ch. L.: Romanesque mural painting of Catalonia, Harvard University Press, Cambridge 1930.
 • Lambert, Elie: Saint Félix de Gerone, église romane, “Revista de Catalunya” V, Barcelona 1926.
 • Lambert, Elie: Saint Félix de Gérone, “Congrès Archéologique de France” (Le Roussillon). 1954.
 • Lampérez Romea, Vicente: Historia de la Arquitectura cristiana española en la Edad Media, vol. II, Espasa-Calpe, Madrid 1930.
 • Leclerq, Jean: Textes et manuscripts de quelques bibliothèques d’Espagne, Madrid 1949.
 • Leclerq, Jean: Liber feudorum maior, a cura de F. Miquel i Rosell, 2 vols., Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1945.
 • Lorés i Otzet, Imma: Sant Feliu de Girona. L’escultura romànica del trifori, “D’Art”, 14, Barcelona 1988 , pàgs. 47-60.
 • Lorés i Otzet, Imma: L’escultura dels claustres de la catedral de Girona i de Sant Cugat del Vallès. Formació, desenvolupament i difusió, Lleida 1990, tesi doctoral.
 • Marca, P. de: 1688. Marca Hispanica, sive limes hispanicus, París; edició facsímil, ed. Base, Barcelona 1972.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Guía del Museo Diocesano de Gerona, Imprenta Gerona, Girona 1955 (segona edició).
 • Marquès i Casanovas, Jaume: El nacimiento en la catedral de Gerona, “Revista de Gerona”, V, núm. 9, Girona 1959, pàgs. 9-14.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Importantes hallazgos arqueológicos en la catedral de Gerona, “Revista de Gerona”, VI, núm. 14, Girona 1961, pàgs. 39-44.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Le cloître de la cathédrale de Gerona, Girona 1963a.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: El paseo arqueológico de Gerona, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XVI, Girona 1963b, pàgs. 123-183.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: El campanario de San Félix, “Revista de Gerona”, XIV, núm. 43, Girona 1968, pàgs. 13-19.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Girona Vella, 2 vols., Ajuntament de Girona 1979.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: El castillo de los señores de Cervià, “Revista Nueva de Girona”, Girona 1982.
 • Marquès i Casanovas, Jaume: Canet d’Adri, Canet 1988.
 • Marquès i Casanovas, J. - Marquès i Planagumà, J. M.: Apuntes históricos sobre el Palacio Episcopal de Gerona, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XIV, Girona 1960, pàgs. 263-306.
 • Marquès i Corominas, J.: Catálogo monumental de la provincia de Gerona. Bañolas, vol. 3, Diputació Provincial de Girona, Girona 1970-1975 .
 • Marquès i Planagumà, J. M.: Pergamins de la Mitra (891-1687). Arxiu Diocesà de Girona, Institut d’Estudis Catalans, Girona 1984.
 • Martí, Ramon: Els inicis de l’organització feudal de la producció al bisbat de Girona. Col·lecció diplomàtica de la Seu anys 817-1100, tesi de doctorat, Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha una edició en microfitxes: Publicacions de la U.A.B. 1988.
 • Martí, Ramon: Les insulae medievals catalanes, “Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana”, 44, Palma de Mallorca 1988, pàgs. 111-123.
 • Martí, Ramon: L’ensagrerament: l’adveniment de les sagreres feudals, “Faventia”, U.A.B. 1990 (en premsa).
 • Mateu i Llopis, F.: Las monedas visigodas de Gerona, “Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria” XXII, 1947, pàgs. 167-178.
 • Merino, Antolín - La Canal, José de: España sagrada, vol. XLIII, Imprenta de Collado, Madrid 1819.
 • Miquel i Rosell, F.: Vegeu Liber feudorum maior.
 • Mirambell i Bella, Enric: El setge de Girona en temps de Pere el Gran, Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1963.
 • Miret i Sans, Joaquim: Les cases dels templers i hospitalers en Catalunya. Aplech de noves i documents històrichs, Barcelona 1910.
 • Monreal, Luís - Riquer, Martí de: Els castells medievals de Catalunya, 2 vols., Barcelona 1955-1958.
 • Monsalvatje i Fossas, Francisco: Noticias históricas, 26 vols., Olot-Girona 1889-1915 .
 • Moralejo, Serafín: La reutilización e influencia de los sarcófagos antiguos en la España medieval, dins “Colloquio sul rimpiego dei sarcofagi romani nel medioevo” (Pisa, setembre del 1982), Marburg 1983.
 • Moralejo, Serafín: Modelo, copia y originalidad en el marco de las relaciones artísticas hispano-francesas (siglos XI-XIII), a Vè Congrés Espanyol d’Història de l’Art, (Barcelona, del 29 d’octubre al 13 de novembre de 1984), vol. I, Barcelona 1988.
 • Negre i Pastell, Pelagi: La villa de Torroella de Montgrí y sus primitivos señores, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, Girona 1949, pàgs. 78-128.
 • Negre i Pastell, Pelagi: El linaje de Requesens, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, X, Girona 1955, pàgs. 25-148.
 • Negre i Pastell, Pelagi: La diócesis de Gerona: su importancia histórica, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XII, Girona 1958, pàgs. 359-367.
 • Neuss, Wilhelm: Die Katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und altspanische Buchmalerei, Bonn-Leipzig 1922.
 • Nieto, X., Puig, A. M. i Merino, J.: La vil·la romana de Montfullà. Resultats de la primera campanya d’excavacions, “Cypsela” VII, Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, Generalitat de Catalunya-Diputació de Girona 1989, pàgs. 93-101.
 • Noguer i Musqueras, Tomás: Transcripción de las rúbricas del Cartulario “De Rubricis Coloratis” del Archivo Diocesano de Gerona, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, I, Girona 1946, pàgs. 136-159.
 • Noguera i Massa, Antoni: Les marededéus romàniques de les terres gironines, Artestudi Edicions, núm. 5, Barcelona 1977.
 • Noguera i Massa, Antoni: El Pantocràtor romànic de les terres gironines, Figueres 1986.
 • Nolla, Josep M.: Una ocasió única per a l’arqueologia, “Revista de Girona”, Girona 1987, núm. 123, pàgs. 18-23.
 • Nolla, Josep M.: Gerunda: dels orígens a la fi del món antic, a “Fonaments” núm. 7, ed. Curial, Barcelona 1988, pàgs. 69-108.
 • Nolla, Josep M. i altres: El sector oriental de les muralles de Gerunda. Noves aportacions al seu coneixement, “Cypsela”, VII, Girona 1989, pàgs 111-130.
 • Nolla, J. M. - Casas, J.: Carta arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d’època romana al N.E. de Catalunya, Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, Generalitat de Catalunya-Diputació de Girona 1984.
 • Oliva i Prat, Miquel: Exposición de escultura mariana (siglos XII-XVIII). Catálogo, Girona 1954.
 • Oliva i Prat, Miquel: Exposición de calvarios (siglos XII-XVIII). Catálogo, Girona 1955.
 • Oliva i Prat, Miquel: El monasterio de San Daniel, “Revista de Gerona”, vol. V, núm. 7, Girona 1959, pàg. 77.
 • Oliva i Prat, Miquel: Noticias sobre iglesias prerrománicas gerundenses, “Revista de Gerona”, núm. 20, Girona 1962, pàgs. 65-89.
 • Oliva i Prat, Miquel: Inventario de castillos, fortalezas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia de Gerona, “Revista de Gerona”, Girona 1967-1969, vol. XIII, núm. 40, pàgs. 21-24; vol. XIII, núm. 41, pàgs. 47-62; vol. XIV, núm. 43, pàgs. 49-58; vol. XIV, núm. 44, pàgs. 60-67; vol. XIV, núm. 45, pàgs. 45-57; vol. XV, núm. 47, pàgs. 37-56.
 • Oliva i Prat, Miquel: Arqueologia de la Fontana d’Or, “Revista de Gerona” vol. XIX, núm. 65, Girona 1973, pàgs. 10-16.
 • Oliver Albert, Mariano: La catedral de Gerona, Lleó 1973.
 • Palol i Salellas, Pere de: Obras de restauración en la iglesia de San Pedro de Galligans, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses” IV, Girona 1949.
 • Palol i Salellas, Pere de: Guia artística de Gerona, Guías artísticas de España, Barcelona 1953.
 • Palol i Salellas, Pere de: Gerona monumental, Los monumentos cardinales de España, vol. XVIII, ed. Plus Ultra, Madrid 1955.
 • Palol i Salellas, Pere de: La tradició clàssica en el nostre romànic. La taula d’altar de la catedral de Girona, “L’Antonomista”, octubre 1990, pàgs. 26-27.
 • Pallí i Aguilera, Federico: La Vía Augusta en Cataluña, U.A.B., Bellaterra 1985.
 • Peguera, Lluís de: Pràctica, forma y stil de celebrar corts generals en Catalunya…, Barcelona 1632.
 • Pella i Forgas, Josep: Historia del Ampurdán, Barcelona 1883.
 • Piferrer, Pau: Recuerdos y bellezas de España. Cataluña, vol. 2, Barcelona 1839.
 • Piferrer, J. - Pi i Margall, F.: España, sus monumentos y artes-su naturaleza e historia, a Cataluña, vol. II, Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y Cia, Barcelona 1884.
 • Pijoan, Josep: El Arte Románico. Siglos XI y XII, dins Summa Artis, vol. IX, Barcelona 1944.
 • Pijoan, J. - Gudiol i Ricart, J.: Les pintures murals romàniques de Catalunya, dins Monumenta Cataloniae, vol. IV, ed. Alpha, Barcelona 1948.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Girona. Breus notes sobre la història, monuments i bells indrets de la ciutat, Girona 1924.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Gerona histórica, Girona 1940.
 • Pla i Cargol, Joaquim: La provincia de Gerona, Dalmau Carles Pla, S.A., Girona-Madrid 1945.
 • Pla i Cargol, Joaquim: La Torre Gironella, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, I, Girona 1946, pàgs. 108-116.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Gerona. La catedral y el Museo Diocesano, Girona 1952.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Plazas fuertes y castillos en tierras gerundenses, ed. Dalmau Carles Pla, Girona-Madrid 1953.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Guía breve de la catedral de Gerona, Girona 1955.
 • Pla i Cargol, Joaquim: Gerona arqueológica y monumental, 5a edició ampliada, Girona-Madrid 1961 (primera edició, 1943).
 • Pla i Cargol, Joaquim: Períodos paleocristiano, visigótico y prerrománico en las comarcas gerundenses, “Revista de Gerona”, XII, núm. 36, Girona 1966, pàgs. 7-20.
 • Pladevall i Font, Antoni: Els monestirs catalans, ed. Destino, Barcelona 1968.
 • Pons i Guri, J. M.: Un fogatjament desconegut de l’any 1358, a “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, XXX, Barcelona 1963-1964 .
 • Pons i Guri, J. M.: Nomenclátores de la diócesis gerundense en el siglo XIV, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XVII, Girona 1964-1965 , pàgs. 5-78.
 • Ponsich, Pere: Les tables d’autel a lobes de la province ecclésiastique de Narbonne (Xe - XIe s.) et l’avenement de l’esculpture monumental en Roussillon. 1982.
 • Ponsich, Pere: “Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, núm. 13.
 • Puig i Cadafalch, Josep: Els Banys Àrabs de Girona i la influència moresca a Catalunya. Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, V, part I, pàgs. 687-728, Institut d’Estudis Catalans 1913-1914 .
 • Puig i Cadafalch, Josep: Le premier art roman, París 1929.
 • Puig i Cadafalch, Josep: La geografia i els orígens del primer art romànic, “Memòries de l’Institut d’Estudis Catalans”, (Memòries de la Secció històrico-arqueològica, vol. III), Barcelona 1930.
 • Puig i Cadafalch, Josep: L’arquitectura romana a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1934.
 • Puig i Cadafalch, Josep: Els Banys de Girona. Guia descriptiva, Institut d’Estudis Catalans, Impremta de la Casa de Caritat, Barcelona 1936.
 • Puig i Cadafalch, Josep: L’escultura romànica a Catalunya, 3 vols., Barcelona 1949-1954.
 • Puig i Cadafalch, J., Falguera, A. de, i Goday, J.: L’arquitectura romànica a Catalunya, 4 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1949-1954 .
 • Puig i Clarà, Lluís: Bescanó. Notes històriques, Salt 1976.
 • Pujol, C. - Alsius, P.: Nomenclátor geográfico-histórico de la provincia de Gerona desde la más remota antigüedad hasta el siglo XV, Imprenta Torres, Girona 1883.
 • Pujol i Canelles, Miquel: Els templers a l’Empordà. La Comanda del Temple de Castelló d’Empúries 1984.
 • Pumarola, Jaume: El castillo de Cartellà, “Revista de Gerona”, XIII, núm. 40, Girona 1967, pàgs. 45-47.
 • Rahola, Carles: La ciutat de Girona, 2 vols., Barcelona 1929.
 • Rais, Joan: La desviación de los ábsides en templos prerrománicos y románicos, “Información arqueológica”, Boletín informativo del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, núm. 19, Barcelona 1976.
 • Ripoll i Perelló, Eduard: L’art romà, a Art Català, vol. I, ed. Nauta, Barcelona 1983 .
 • Riu i Riu, Manuel: Excavaciones en el poblado medieval de Caulers. Municipio de Caldes de Malavella, provincia de Gerona, “Excavaciones Arqueológicas en España”, núm. 88, Madrid 1975.
 • Rius i Serra, Josep: Cartes antigues de Sant Martí Sacosta, “Analecta Sacra Tarraconensia”, IV, Barcelona 1928, pàgs. 343-394.
 • Rius i Serra, Josep: Rationes Decimarum Hispaniae (1279-1280), vol. I, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona 1946.
 • Roca, J. N.: Los templos y claustros románicos en Gerona, “Revista de Gerona”, XII, Girona 1888, pàgs. 208-216.
 • Rodà, Isabel: Sant Julià de Ramis, “Revista de Gerona”, XVIII, núm. 61, Girona 1972, pàgs. 44-57.
 • Rodà, Isabel: Reseña de los hallazgos arqueológicos en los terrenos municipales lindantes con San Julián de Ramis, “Revista de Gerona”, núm. 66, Girona 1974 , pàgs. 71-76.
 • Roig i Jalpí, J. G.: Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas memorables, Barcelona 1678.
 • Romaguera, Francesc: Constitutiones Synodales Diocesis Gerundensis, Girona 1691.
 • Roura, Gabriel: Girona carolíngia. Comtes, vescomtes i bisbes (del 785 a l’any 1000), Diputació de Girona-Ajuntament de Girona, (Quaderns d’Història de Girona), Girona 1988.
 • Roure, A., i altres: La vil·la romana de Vilauba, Camós. Estudi d’un assentament rural: campanyes 1979-85, Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, Girona 1988.
 • Sacs, Joan: El llibre de les homilies del Venerable Beda de Girona, “Vell i Nou”, Barcelona 1919.
 • Salrach i Marès, J. M.: El procés de formació nacional de Catalunya (Segles VIII-IX), 2 vols., Edicions 62 (Llibres a l’abast, 136-137), Barcelona 1978.
 • Sampere i Miquel, S.: L’Art barbre, vol I, dins La pintura migeval catalana, Barcelona 1908.
 • Santaló, Miquel: El Gironès. Per l’estudi de Catalunya, Impremta El Autonomista, Girona 1923.
 • Sanz, A. Li.: La formació del patrimoni de la catedral de Girona, a Homenatge a Pella i Forgas, Castelló d’Empúries 1987.
 • Schneider, Marius: El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas, Barcelona 1947.
 • Schuette, Marie - Muller-Chistensen, Sigrid: La broderie, París 1963.
 • Serra i Ràfols, Elies: La cambra de paraments del Palau Episcopal de Girona, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses”, XV, Girona 1961-1962, pàgs. 375-376.
 • Serra i Ràfols, J. de C.: Les muralles ibèriques i romanes de Girona, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans”, Barcelona 1927-1931 , pàgs. 69-85.
 • Sobrequés i Vidal, Santiago: Els barons de Catalunya, ed. Vicens-Vives, Barcelona 1961.
 • Sobrequés i Vidal, Santiago: El setge de la Força de Girona en 1462, Barcelona 1962.
 • Sobrequés i Vidal, S. - Sobrequés i Callicó, J.: La guerra civil catalana del segle XV, 2 vols. Edicions 62 (col·l. Estudis i Documents, 20-21), Barcelona 1973.
 • Sureda, Joan: La pintura romànica a Catalunya, Alianza Editorial, (col·l. “Alianza Forma”), Madrid 1981.
 • Sureda, Joan: La pintura románica en España, Alianza Editorial, (col·l. “Alianza Forma”), Madrid 1985.
 • Tarradell, Miquel: Les arrels de Catalunya, ed. Vicens-Vives, Barcelona 1962.
 • Tomàs i Farrell, Pilar: Estola de Sant Narcís, editat per l’arxiu del Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona 1956-57.
 • Vall i Rimblas, Ramon: Sant Llorenç de Fontcalçada i les esglésies d’absis de ferradura, Sabadell 1976.
 • Viader, F.: El castillo y el linaje de Vilademuls, “Revista de Gerona”, XIII, núm. 40, Girona 1967, pàgs. 64-68.
 • Villanueva, Jaume: Viage literario a las iglesias de España, vols. XII, XIII, XIV i XV, Madrid 1850-1851.
 • Webster, Jill. R.: Col·lecció de documents del convent de Sant Francesc de Girona (1224-1339), “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins”, XXX, Girona 1989.
 • Whitehill, Walter Muir: L’art romànic a Catalunya, segle XI, Barcelona 1974 (primera edició 1941).
 • Yarza, Joaquín: Arte y arquitectura en España, 500-1250, ed. Cátedra (Manuales de Arte Cátedra), Madrid 1979.
 • Yarza, Joaquín: La Edad Media, a Historia del Arte Hispánico, vol. II, ed. Alhambra, Madrid 1980.
 • Yarza, Joaquín: Escultura románica, dins L’art català. Estat de la qüestió. Vè Congrés Espanyol de l’Art, Barcelona 1984, pàgs. 103-122.