Bibliografia general referent al romànic del Gironès

  • A.A.V. (Amics de l’art vell): Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, Barcelona 1935.
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-1950
  • Abadal i de Vinyals, Ramon d’: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives, (Biografies catalanes. Sèrie històrica, núm. 1), Barcelona 1965.
  • Ainaud de Lasarte, Joan: Pinturas románicas, col·l. Unesco de Arte Mundial, 7, París 1957 .
  • Ainaud de Lasarte, Joan: Art romànic. Guia, Ajuntament de Barcelona-Museu d’Art de Catalunya...