L’organització territorial i política del territori de la Ribagorça a l’època feudal

Introducció

D’antuvi, la Ribagorça, o “país de les ribes tallades” segons J. Coromines, presentava una orografia força trencada i, per tant, poc propícia per a afaiçonar una unitat poiítica. De l’època visigòtica ha arribat ressò d’una sèrie de terrae de tradició romana, però pel que fa al cor de la comarca només es pot intuir l’existència d’una primitiva entitat a partir de notícies retrospectives. De les primeres dades documentals, es pot extrapolar l’organització del país d’acord amb els antics pagi formats per les valls, com ara els d’Orrit, Suert i Ribagorça, sense relació aparent...