Els comtes de Rosselló fins el 1172

Gaucelm (812-832)

Fou també comte d’Empúries (816-32) i marquès de Gòtia (829-32). Fill de Guillem I de Tolosa i germà de Bernat de Septimània. El 812, com a comte de Rosselló, rebé un diploma de Carlemany a favor dels hispani refugiats, i un altre de Lluís el Piadós, del 816, relatiu al mateix objecte, el qual li’n donà un altre el 823, en què concedia la immunitat al monestir rossellonès de Sant Andreu de Sureda. El 830 caigué en desgràcia de l’emperador pel fet d’haver intervingut en la conspiració del seu germà Bernat, i fou destituït del comtat d’Empúries i del de Rosselló. Retornat a...