El comtat de Rosselló als segles VIII i IX

Els comtes beneficiaris

Mapa del comtat de Rosselló i dels comtats que l’envoltaven, als quals estigué estretament vinculat entre els segles IX i XII.

P. Ponsich

En ressuscitar el comtat visigòtic, els francs, malgrat la preeminència d’Elna, ciutat episcopal, elegiren l’antiga Ruscino, esdevinguda la modesta Rosilona o Rosciliona (816) i, aviat, castellum Rossilionem (927), com a seu de l’administració del comtat al qual havia tramès el seu nom. Els límits d’aquest comtat coincidien, com anteriorment, amb els de la diòcesi d’Elna; ho prova el fet que, al llarg dels segles IX i...