Economia i societat el Rosselló

Les celleres: un sistema peculiar d’agrupament de població medieval

Mapa de les celleres documentades a la diòcesid’Elna (segles XI-XII).

A. Catafau

El poble sembla avui dia el marc inevitable de la vida rural a la plana rossellonesa, però també als cantons de muntanyes o d’altes valls, on les caseries i les masies disseminades, tot i que són més nombroses que a la plana, mai no treuen als pobles el seu paper essencial en l’estructura del poblament.

Encara unes dècades enrere, aquests pobles sorgien bruscament en el revolt de la carretera, del camí. Aquests eren boteruts...