El comtat de Rosselló als segles IX i XIV

Els vescomtes de Rosselló als segles IX i X

Des de la fi del segle VIII i durant el segle IX els vescomtes són delegats permanents, nomenats pels comtes en virtut de llur delegació reial, per a exercir funcions judicials i militars. Al Rosselló, únicament són mencionats els següents:

Adelfons, vescomte, se’l troba participant com a jutge, el 2 d’abril del 832, amb el veguer Sperandeu, en un plet celebrat a Elna i presidit per Berenguer, aleshores comte de Tolosa i de Rosselló, en què foren precisats els límits de la cel·la de Sant Pere de Riuferrer, pertanyent al monestir de Santa Maria...