Fortificació del Castesillo (Capella)

Com el seu nom indica, el lloc del Castesillo era fortificat. Es troba situat entre els castells de Llaguarres i de l’Ametllera, a la capçalera del torrent homònim i al peu de la crestallera de la serra, vers septentrió. En aquest indret es localitza una balma no gaire grossa amb signes evidents d’haver estat habitada, bé que possiblement també ha estat utilitzada més recentment com a cleda. Curiosament, l’entrada resta senyalitzada per una roca en forma de bolet i foradada pel bell mig.

Documentalment consta que vers mitjan segle XI es va crear una quadra en aquest indret, dita de Llaguarres, a fi de reforçar la línia fronterera, la qual va ser concedida en primera instància a un tal Comparat, que poc temps després la va perdre. Posteriorment el rei Sanç Ramírez donà la quadra de Llaguarres al cavaller Sanç Galíndez d’Osso, qui a la vegada canvià el dit alou l’any 1087 a Pere I de Ribagorça per l’església i l’heretat del prevere Alvar de Troncedo. Finalment, l’any 1090, des de Montsó, l’esmentat monarca donà a Pere Didaz, pel bon servei que li havia prestat, la meitat de l’esmentada heretat a la quadra de Llaguarres; l’altra meitat era en poder de García, repostero reial, i de tots dos va rebre l’infant un cavall. Futures recerques arqueològiques podran confirmar o desmentir si aquestes primeres referències documentals podrien correspondre al Castesillo.