Sant Pere de Pociello (Capella)

L’església de Sant Pere centra la caseria de Pociello, situada entre els pobles de Capella i Llaguarres, a la riba esquerra de l’Isàvena. L’indret de Pociello sembla que fou conegut a l’edat mitjana pel titular de la seva església. En l’acta de dotació de Sant Julià de Capella, datada el 997, la qual es considera un document suspecte, o si més no, qüestionable, es consigna la donació que li va fer un tal Pedrós, consistent en una peça de terra situada “in loco ubi dicitur ad Sancti Petri”, que bé podria tractar-se de l’indret de Pociello. La seva història sempre anà lligada a la de la veïna població de Llaguarres. (JBP)

L’església de Sant Pere és un edifici d’una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil semicircular i capçada a llevant per un absis semicircular, obert directament a la nau. La porta s’obre en la façana oest, on hi ha un campanar d’espadanya d’un sol ull, i una finestra, que juntament amb una altra de situada a la façana sud, són les úniques obertures del temple. La seva estructura revela que és un edifici que fou construït tardanament però fidel a la tradició de l’arquitectura alt-medieval, d’una forma molt similar al que succeeix en la propera capella de Sant Macari de Salanova. (JAA)