Les Graus (Roda de Ter)

Situació

Un detall de la roca amb inscripcions d’època medieval, de difícil datació.

A. Casanovas

Els gravats rupestres dels quals parlarem ara varen ser descoberts pel grup arqueològic del Centre Excursionista de Roda de Ter(*). Són situats en el terme de Roda de Ter, al marge esquerre del riu, en un indret anomenat Les Graus, des d’on es domina el riu i es divisa el poblat de l’Esquerda.

Aquests gravats es troben situats en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 332-M781: x 43,5 —y 48,0 (31 tdg 435480)...