Mare de Déu de l’Avellana (Pinós de Solsonès)

Una vista de l’exterior de l’església des del costat de migjorn.

L. Prat

Situació

Mapa: 362M781. Situació: 31TCG812308.

El temple de la Mare de Déu de l’Avellana és situat al peu de la pista que duu a Calaf des de Vallmanya i a 2,500 km d’aquesta parròquia. És a mà esquerra, i forma un conjunt amb un petit cementiri que encara s’usa, la qual cosa fa que encara avui aquest temple conservi el títol de sufragània de Vallmanya, a causa dels enterraments que s’hi fan dels difunts de les sis o set cases d’aquest entorn.

L’advocació és deguda al topònim d’aquest lloc, conegut per l’Avellana, i terme de l’Estella. Actualment és més conegut per cal Sala, on guarden les claus. Aquesta casa pairal es troba just a mà dreta de la carretera, davant el temple.

Història

Les dades històriques són ben minses, i encara posteriors a la seva primera construcció. Hi ha documentació de l’any 1416, que fa referència al temple i a la casa veïna. L’any 1680, tal com indica la llinda de la porta d’entrada a l’esglesiola, l’edifici fou profundament reestructurat i adaptat als nous estils de l’època.

Església

El primer cop d’ull ja ens fa adonar de la transformació que ha sofert l’edifici. La porta és encarada a llevant, amb l’orientació primitiva capgirada. De l’antiga església romànica queda un pany de mur a migdia, amb una obertura posterior que il·lumina el sota-cor de l’interior, i una altra finestra, romànica, de doble esqueixada, adovellada i actualment tapiada a la banda interior.