Sant Just i Sant Pastor d’Ardèvol (Pinós de Solsonès)

Gairebé segur que la primera notícia és la que es troba en un testament signat el 29 de setembre de 1027, en què una tal Rotudis, o Rutudis, fa diverses deixes; aquest escrit tingué lloc al “locum veneracionis s. lusti martiris, cuius ecclesia sita est in comitatu Urgellitano, infra terminos de castrum Ardeval”. De l’església antiga no queda res; ocupa el seu lloc un edifici barroc bastit en l’època d’esplendor d’aquesta comarca. Amb tot, remarquem el conjunt que fa aquest edifici amb les altres construccions anteriors.