Mare de Déu del Roser d’Ardòvol, abans Sant Climent (Prullans)

L’església parroquial d’Ardòvol arrecera al seu entorn les poques cases que componen aquest nucli, situat uns 2 km al nord-oest del poble de Prullans, cap de municipi.

Aquesta parròquia, al lloc d’Ardòvol, fou consagrada a sant Climent el 9 de gener de 890, per Ingobert, bisbe d’Urgell. Segons indica l’acta de consagració, l’església era situada “infra pau Tollonense, infra fines de villa iamdicta Ardocale”, i havia estat edificada pels habitants del lloc, els quals, amb motiu d’aquest acte solemne, la dotaren amb diversos béns situats dins el terme de l’esmentada vil·la d’Ardòvol. D’altra...