Marededeu de Dorres

Talla

Talla de la Mare de Déu de Dorres, conservada en una col·lecció particular.

Arxiu Mas

En una casa particular del poble de Dorres es conserva una marededeu romànica. L’existència d’aquesta talla és coneguda ja de fa temps; fou assenyalada per primera vegada per E. Brousse, l’any 1896(*), i la vam publicar fa poc(*).

La marededeu és col·locada al centre d’un retaule, que segons el parer d’A. Salsas seria dels darrers anys del segle XVI.

Procedeix, diuen, de Bell-lloc, però no fou coneguda de N. Camós, que solament descriu l’antiga imatge, venerada avui a l’església de Dorres, però que ell contemplà al segle XVII, al seu antic santuari que de dalt de la muntanya domina la Cerdanya. La marededeu és asseguda en majestat sobre una càtedra, els muntants de la qual, de secció paral·lelepipèdica, són coronats per una bola. L’infant Jesús, assegut al mig de la falda de la Mare, aguanta el Llibre amb la mà esquerra i beneeix amb la dreta. La mirada fixa de la Mare, que presenta l’Infant a l’adoració dels homes, contribueix a donar hieratisme al conjunt esculpit. Els plecs de la túnica de la Madona cauen verticalment i deixen veure les sabates de punta cargolada. Per damunt del vel, Maria no porta corona. Aquesta marededeu de pura tradició romànica podria datar de l’última meitat del segle XII o del principi del segle XIII. (MD)

Bibliografia

  • Brousse, 1896, Pàg. 320
  • Delcor, 1984, Pàg. 102