Marededeu de Llo

Marededeu

Talla de la Mare de Déu que es conservava en la capella adossada a can Coll.

Arxiu Mas

En una petita capella arredossada a can Coll es conservava una talla de la Mare de Déu en Majestat, dita de Llo. Potser aquesta capella va substituir una església dedicada a la Mare de Déu. El cas és que la marededeu presenta alguna semblança amb la de Cornellà, cosa que no ens ha de sorprendre si recordem que d’ençà de l’any 1102, el comte de la Cerdanya, Guillem Jordà, havia fet donació de l’església de Sant Fructuós de Llo a Santa Maria de Cornellà.

Sorprèn la gran semblança...