Probable hàbitat medieval de Cal Bassacs (Gironella)

Situació

Al voltant de la capella hi ha un conjunt de vestigis, probablement medievals, que palesen una certa continuïtat d’habitatge en aquest indret que, per altra banda, gaudeix d’uns condicionants naturals molt idonis per a l’assentament humà. Aquest hàbitat figura situat en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: x 07, 1 — y 52, 6 (31 TDG 071526).
Poblat

Dues vistes dels vestigis medievals consistents en dos nivells de forats que devien compondre la infrastructura d’una construcció de fusta.

F. Junyent-A. Mazcuñan

A una...