Sant Marc de Cal Bassacs (Gironella)

Situació

Una vista de l’església des del cantó nord-oest, amb el penyal que fou aprofitat com a absis, excavat per la part interior.

F. Junyent-A. Mazcuñan

Aquesta capella és situada prop de la colònia tèxtil de Cal Bassacs, barriada estesa a migdia de Gironella i a tocar la carretera d’Abrera a Berga.

Aquesta església figura situada en el mapa del Servei de l’Exèrcit 1:50.000, editat pel Consejo Superior Geográfico, full 293-M781: X 07,1 — Y 52,6 (31 TDG 071526).

Hom arriba a la capella per un camí que arrenca de la barriada de Cal Bassacs i que...