Recinte fortificat de Paçà

Els primers senyors relacionats amb Paçà són els membres d’una família del mateix nom que apareixen documentats a mitjan segle XII, amb Bernat de Passano (1138 i 1139) i Guillem de Paçà (1158). Sembla que durant el segle XII bona part dels drets senyorials de Paçà acabaren en mans del priorat de Santa Maria del Camp. L’altra part passà al segle XIV al domini reial i, més tard, durant el segle XV, fou incorporat a la baronia de Tresserra. El darrer senyor de Paçà fou Josep d’Oms, marquès d’Oms i baró de Tresserra. (PP)

Al nucli antic de la vila de Paçà resten diferents vestigis del recinte fortificat medieval. Sens dubte altres parts constructives han quedat amagades per les construccions més modernes que s’hi han afegit.

A la plaça de l’Església, a tocar del temple pel costat nord, hi ha una torre portal de planta rectangular. Era situada al costat de llevant del recinte murat. Els arcs del portal d’entrada són de mig punt (l’intern refet amb rajoles), i el passadís té volta de canó.

Al carrer de la Tramuntana i al carrer de les Muralles (“rue des Remparts”), que dona la volta a bona part del recinte, es poden apreciar restes d’alguns llenços dels costats nord, oest i sud. En algun punt es mantenen en una alçada considerable (fins a 9-10 m).

La muralla és bastida amb grans blocs de pedra només trencats i amb còdols, que sovint es disposen inclinats i en filades seguides. Són lligats amb abundant morter. (JBH)