Sant Andreu de Bigaranes (Santa Maria la Mar)

No queda cap rastre aparent d’aquesta església, esmentada des del 982 i que encara existia al segle XVII. El lloc de Bigaranes era situat al nord-oest del poble de Santa Maria, en uns terrenys avui dedicats a la vinya. Era una església que depenia del monestir de Sant Pere de Rodes. L’any 982 un precepte del rei Lotari confirmava a l’esmentat monestir la possessió d’un alou a Bigaranas amb l’església de Sant Andreu. Als segles XI i XII, Sant Miquel de Cuixà també havia adquirit uns alous a Bigaranes.