Sant Bernat (Cervera)

Església, avui desapareguda, que era situada a la casa delmera que tenia el monestir de Santes Creus a Cervera, que correspon a l’actual residència Mare Janer, al Carrer Major. Hi ha notícies de l’església des del segle XII. Dins aquesta capella se celebraren les corts del 1359 i se signaren els pactes matrimonials entre Ferran el Catòlic i Isabel de Castella, l’any 1469. La casa delmera de Santes Creus acollí des de la fi del segle XVII el col·legi de Sant Benet, seu dels jesuïtes a la ciutat, i a partir del regnat de Carles III, el col·legi major de Sant Carles.