Sant Cristau de Vilarnau (Canet de Rosselló)

El poble de Vilarnau consta com a existent ja al segle XI (Villa Arnal, 1013-70) i apareix fortificat el 1321 (“castrum seu locus de Vilarnaldo Superior’). La primera referència a l’església de Sant Cristau és de l’any 1258, en què Ramon de Cascastell ven a Simó de Vilallonga la vila de Vilarnau d’Avall amb totes les seves dependències compreses dins el terme de Sant Cristòfol de dita vila. La rectoria de Vilarnau és esmentada el 1402. Poble i església han desaparegut totalment.