Sant Esteve d’Estagell

L’església parroquial d’Estagell és esmentada des de l’any 951. Aquest mateix any consta que Estagell (villa Stagello) ja depenia de l’abadia de Santa Maria de la Grassa, sense que hom sàpiga des de quan. Des del segle XII, el titular dels drets de la Grassa a Estagell era el cambrer d’aquest monestir. L’església de Sant Esteve d’Estagell fou enterament renovada als segles XVII-XVIII. Conserva alguns sectors de murs datables al segle XII.