Santa Maria de Cavanac (Estagell)

La villa Cavanaco, possessió, el 901, de Leudoví, antic vescomte de Narbona destituït i retirat al Rosselló amb la seva esposa Arsenda, besneta del comte de Barcelona Berà I, esdevingué una propietat de l’església d’Elna, la qual, el 991, en feu un intercanvi, juntament amb l’església del lloc, amb l’abadia de Sant Esteve (“campo Cavannago cum ecclesia qui ibidem est”). Més tard, la propietat fou adquirida per l’abadia cistercenca de Santa Maria de Clariana (o de Jau), al Conflent. Es desconeix avui l’emplaçament d’aquesta església dins el territori de la “granja de Jau”, apel·lació actual de l’antic alou de Cavanac.