Torre de Cavanac o mas de Jau (Estagell)

Aquest lloc és situat sobre la riba esquerra de l’Aglí, dins el terme d’Estagell. L’alou de Cavanac (villa Cavanaco, 901) era a la fi del segle IX una de les possessions de Leudoví, antic vescomte de Narbona destituït el 870, i de la seva esposa Arsenda. El 901 les van cedir, a violari, a llurs fills Ramon i Adelinda, esposa de Ponç (tronc del llinatge dels senyors de Vernet de Rosselló).

En una data indeterminada va passar a ser propietat de l’església d’Elna. El 991 fou bescanviat, amb la seva església (“alode in campo Cavannago ipsa ecclesia qui ibidem est”), amb l’abat de Sant Esteve...