Sant Genís de Torrelles de Foix

L’actual església parroquial de Torrelles es troba dins el nucli del poble. És un edifici del segle XVIII que substituí en les funcions parroquials l’antiga parròquia de Santa Maria de Foix, dalt de la muntanya. L’església és esmentada l’any 1185, amb el nom de Sant Genís de Torrezeles, encara que no se sap on es trobava l’antiga capella.

Per visites pastorals posteriors consta l’existència d’aquesta església com també la dels altars de Sant Marc, el 1404, i de la Santa Creu, el 1723. El 1594 es donà llicència per engrandir l’església de Sant Genís.