Sant Joan de la Torre de Claramunt

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Claramunt. Inicialment fou una sufragània de la parròquia de Santa Maria de Claramunt, per passar més tard a exercir les funcions parroquials del terme de la quadra de la Torre de Claramunt.

Les primeres notícies sobre el terme de Claramunt corresponen a l’any 978, en què el papa Benet VII confirmà al bisbe Fruià el bisbat de Vic i les seves possessions, entre les quals figurava el castell de Montbui, les afrontacions del qual passaven pel terme de Claramunt (Clarmonte). La construcció de la torre que havia d’aglutinar el terme no surt esmentada fins a l’any 1070.

L’església es documenta a partir del 1157, data en què Joan de Claramunt llegà 50 sous per a l’església de Sant Joan de la Torre de Claramunt.

Sempre fou una sufragània de la parròquia de Santa Maria de Claramunt, fins que l’any 1868, arran d’una reforma parroquial del bisbat de Barcelona, l’església de Sant Joan de la Torre de Claramunt obtingué les funcions parroquials que encara conserva en l’actualitat.

L’edifici antic fou substituït per un de nou construït durant la segona meitat del segle XVIII, i el campanar s’acabà l’any 1790. És en aquest edifici on avui dia se celebra el culte de la parròquia de la torre de Claramunt.