Sant Joan o Sant Gervasi de Molins (Llobera de Solsonès)

Situació

Les runes d’aquesta església són situades a prop del mas Molins, dins la parròquia i municipi de Llobera.

Mapa: 330M781. Situació: 31TCG742436.

Per anar-hi des de Solsona estant cal agafar la carretera de Torà fins a trobar, havent fet 8 km, un trencall a mà esquerra amb un senyal que indica que la casa Molins és a 0,650 km. Havent arribat a la casa, el que resta de l’església es localitza a uns pocs metres, cap a llevant.

Història

Hem pogut localitzar i identificar aquesta església, inèdita, a través de referències documentals. La primera és un document de l’any 1097: una donació a Santa Maria de Solsona d’un alou situat a Torredenegó, feta per Berenguer Ecard. A l’hora de donar-ne els límits s’especificà que a l’occident afrontava amb “terminos de Lobera sive in ecclesia Sancti Gervasii”. No en tenim referències posteriors, però el fet que el capbreu de Llobera de 1565-1569 faci esment del “mas de Sant Gervès àlias Molins” ens associa la “ecclesia Sancti Gervasii” citada al segle XI a les proximitats del mas Molins, amb l’església situada vora la casa; i confirma que, efectivament, es troba a l’occident de Torredenegó.

Almenys des mitjan segle XIX, emperò, canvià la seva advocació per la de sant Joan; es tractava d’una església de la parròquia de Sant Pere de Llobera oberta al culte públic, però que no tenia la categoria d’annexa o sufragània.

Església

El que resta de l’església de Sant Joan de Molins, són únicament alguns carreus escadussers de les primeres filades, els quals són ben tallats i picats. Hi ha, amuntegats, un parell de carreus arquejats de la volta, la qual no es pot precisar si era de mig punt o no.

La porta era al frontis i l’orientació de l’edifici a llevant.

Fa ben pocs anys, en fer-se obres a la casa Molins, fou aprofitada pedra d’aquesta església, ja enrunada; tots els carreus que en procedien foren col·locats en un mateix pany de la paret exterior de la casa. En una bona part eren de l’indret de l’absis, del qual no resta res, de manera que no es pot precisar la tipologia que presentava.