Tombes del Mas Tubells (Llobera de Solsonès)

Situació

Una de les tombes de la necròpoli.

L. Prat

Es tracta de dues tombes situades al terme d’aquest mas de Llobera, al límit meridional del municipi, fregant ja el de Llanera.

Mapa: 329M781. Situació: 31TCG720391.

Un cop a la casa la Sala (vegeu Sant Pere de la Sala, d’aquest mateix municipi), cal seguir el camí de carro durant 1,500 km per arribar al mas Tubells. Les dues tombes són a prop de la casa, vers el cantó sud-occidental i a cinc minuts de camí a peu.

Tomba A

És situada en una vora de rocam; a migjorn hi ha un desnivell pronunciat. Des de l’indret, estratègic, del seu emplaçament, la vista domina un ampli espai. La tomba fou excavada al sòl de roca viva, i la part del cap és orientada vers ponent. La llargada és d'1,83 m, l’amplada 0,50 m a la part del cap i a la dels peus i la profunditat a la part central és de 0,30 m. L’extrem dels peus és trencat i l’oposat, sencer, recte.

Tomba B

Com l’anterior, és excavada en el sòl de roca viva. La seva llargada és de 2,50 m i l’amplada és de 0,52, i 0,33 m a l’extrem del cap, a la part central i a l’extrem dels peus, respectivament. La profunditat es mou entre els 0,40, 0,30 i 0,26 m, des de la zona del tòrax fins a la de les extremitats inferiors. Ambdós extrems són rectes i l’orientació del més ample, el del cap, és vers tramuntana.

És versemblant posar en relació ambdues tombes amb el mas Tovells, ja documentat al segle XI (“ipso Tuvel”). Val a dir que és mínim el que ha estat publicat fins ara sobre tombes medievals del Solsonès, malgrat la gran quantitat de restes existents. Aportem aquests casos a títol d’exemple, i remarquem que ben segur que una recerca organitzada permetria de localitzar-ne un bon nombre; simplement caldria preguntar als pagesos, que és el que hem fet en aquest cas.