Sant Martí de Sobremunt

Aquesta església es troba a l’extrem del torrent de l’antic terme del castell de Voltregà. Inicialment ja fou església parroquial, categoria que conserva en l’actualitat. L’església és documentada a partir de l’any 1094, però ja apareix amb el nom de Supramonte en una llista de parròquies del bisbat datable entre els anys 1025 i 1050 i segueix apareixent en totes les relacions següents. L’edifici antic fou substituït l’any 1620 per un de nou i el 1760 sofrí ampliacions, mentre que l’any 1890 se li afegí la capella del Santíssim, que acabà de donar-li la fesomia actual, amb el campanar situat en un extrem de l’edifici, que li dona una personalitat pròpia.