Sant Miquel de la Foradada (Subirats)

Aquesta església es trobava al lloc de la Foradada, prop del llit del riu Anoia, a la zona del Pas de Piles. No es conserva cap indici del seu possible emplaçament.

És documentada per primera vegada l’any 1279 en la relació dels delmes que el bisbat de Barcelona pagà a la Santa Seu per les croades. En aquell moment l’església de la Foradada pagava 36 sous; pel mateix concepte el 1280 va pagar també 36 sous.

El 1509 l’església ja estava caient i s’aguantava mitjançant unes traves. El 1731 consta que es trobava en ruïnes, tot i que encara hi havia un benefici titular a Sant Miquel Arcàngel de...