Sant Miquel del Badorc (Cabrera d’Igualada)

Aquesta església es trobava en el terme de Cabrera, però les seves terres estaven repartides entre Cabrera i Piera, ja que la quadra de Sant Miquel, que sorgí a partir d’un petit terme fornat a partir de la fortalesa de Badorc, comprenia terres de tots dos termes. Inicialment fou una capella de la domus de Badorc, però després esdevingué capella del petit terme de Badorc, primer dependent de l’església de Vallbona i després de la de Cabrera. Depengué del monestir de Sant Cugat del Vallès per donació dels senyors de la domus.

El terme de Cabrera, on realment es troba l’església, es documenta a...