Sant Miquel del Castell de Montmany (el Figueró-Montmany)

Capella del castell de Montmany, documentada entre l’any 1247 i el 1776. El 1508 i en altres visites se li diu capella eremitana. No se sap si es trobava dintre del clos del castell o bé enfora perquè no s’han pogut identificar les seves ruïnes.

Durant els segles medievals tingué un sacerdot propi que se n’encarregava. Un d’ells, de nom Joan, va ésser el 3 de maig de 1247 l’escrivà o notari del testament de Pere de Santaeugènia, castlà o feudatari del castell. El 1776 encara és esmentada com a existent. Devia desaparèixer junt amb l’ensorrament del castell, a l’inici del segle XIX.