Sant Pere del castell de Castellnou dels Aspres

Situada dins el castell de Castellnou, correspon a l’actual sala gran d’aquest castell. Documentada des del 1020 (“Sanctus Petrus de Castronovo, ecclesia Sancti Petrí, Sancte Crucis et sepulchrum Domini intramuros de Castronovo”) fou el lloc d’assentament d’un priorat augustinià esmentat des del 1091, en temps de la reforma gregoriana. Els canonges pertanyien a l’orde de Sant Ruf. Aquest priorat tingué vida fins a la supressió dels canonges augustinians, l’any 1592, moment en què el seu patrimoni fou atribuït, com Serrabona, al capítol de Solsona. Segons Alart, el prior i els canonges tenien...