Torre de Castellnou dels Aspres

Situació

Antiga torre de guàrdia circular, subsidiària en altre temps del castell de Castellnou.

ECSA - J. Bolos

Aquesta torre s’alça al cim d’un turó situat al nord-est del pujol ocupat pel castell i el poble de Castellnou.

Mapa: IGN-2448. Situació: Lat. 42° 37’ 21,6” N - Long. 2° 42’ 19,2” E.

Des de l’aparcament de Castellnou s’hi pot anar, en pocs minuts, per un camí que s’enfila fins al cim.

Torre

Torre de planta circular. Té un diàmetre d’uns 9 m. La seva alçada actual és d’uns 7 m; els 1,2 m inferiors formen un talús. El gruix del mur és d’uns 130 cm. Segurament només s’ha conservat el pis inferior; almenys devia ésser el doble d’alta. Gairebé a peu pla, a la cara sud, s’obre una porta, que no és segur que sigui original.

És feta amb unes pedres força irregulars, sense treballar, col·locades, poc o molt, arrenglerades en filades. Fou coberta amb un arrebossat exterior.

A llevant d’aquesta torre hi ha, arran de terra, restes d’una paret longitudinal.

Aquesta torre, que tenia evidentment la finalitat de fer de guàrdia del castell, pot ésser datada cap al segle XIII.

Bibliografia

  • Buron, 1989. pàg. 227.