Sant Pere del Puig (la Selva del Camp)

Ermita situada dalt d’un turó, a uns cinc-cents metres d’alçada, que domina la vila de la Selva del Camp i té una àmplia panoràmica sobre bona part de la comarca. Inicialment fou una capella romànica, sembla que bastida a la darreria del segle XII. La capella acollí donats i més endavant ermitans. L’any 1298 Maria, vídua de Pere Alemany, fou admesa com a donada del santuari de Sant Pere del Puig, amb el pacte que havia de restar al seu servei fins a la seva mort i fer-hi estada. Segons el testimoniatge de J. Pié i Faidella, a l’entorn del 1860 encara es conservaven algunes arcades de la fàbrica primitiva, en una de les quals hi havia la data del 1200. Al costat de la primera ermita se’n bastí una de nova, renaixentista, que després de la seva destrucció durant les guerres carlines (1837) es refeu el 1877. Fou cremada el 1936. Rere l’ermita actual hi ha algunes restes que poden correspondre a la fàbrica antiga, de la qual es conserven, almenys, dues parets i una finestra.