Sant Ponç de Candell (Queixàs)

Situació

Església del despoblat de Candell, que conserva d’època romànica únicament el seu extrem de ponent.

ECSA - J.L. Valls

Aquesta església és situada a l’antic veïnat de Candell, avui deshabitat i totalment rònec.

Mapa: IGN-2449. Situació: Lat. 42° 36’ 2,4” N - Long. 37’ 44,4” E.

S’arriba a l’indret per una carretera de muntanya, d’uns 3 km de recorregut en direcció sud-oest, que arrenca del km 41,6 de la carretera de Millars a Ceret, per Queixàs. Seguint aquesta pista, després de dos trencalls degudament senyalitzats, s’arriba a l’església. (CPO)

Història

El lloc de Candell és esmentat des del començament del segle XI, en què apareix consignada la villa Chamedelle o Canadello. L’església del llogaret es documenta l’any 1268, en què Ramon de Bac, comanador del Masdéu, cedí a Prunet de Candell una borda situada al terme de Sant Ponç de Candell. L’església de Candell era una sufragània tradicional de la parròquia de Casafabre. (CPO)

Església

És un edifici d’una sola nau, coberta amb una estructura d’embigat. La capçalera original fou substituïda; possiblement era formada per un absis semicircular, per un presbiteri i una sagristia semicircular, més ampla que la nau, fet que li dona un aspecte molt peculiar.

La porta, resolta en arc de mig punt, s’obre en la façana sud i és construïda amb carreus de marbre gris, ben tallats i treballats amb tallant de dents, que destaca en el parament de reble de pedra llossenca, disposat irregularment i totalment cobert d’arrebossat de morter de calç.

Les façanes no tenen ornamentació. No es conserva cap finestra original, i sobre la façana oest hi ha un campanar d’espadanya de dos ulls, del qual només queden els muntants.

Tot el conjunt posa en evidència una obra rústega, d’una data ja avançada, com es palesa en el tractament i el treball de la porta, possiblement construïda ja dins el segle XIII. (JAA)

Bibliografia

  • Cazes, 1990, pàg. 92.