Sant Sadurní de Tresserra

Església parroquial de la població, esmentada des de l’any 959, en què Ailo, vídua i donada, amb l’acord dels seus fills, va donar a l’església d’Elna l’alou que posseïa al Rosselló, amb l’església que hi havia a Tresserra, dedicada a sant Sadurní. En algunes obres s’afirma que aquesta església és romànica, o bé que té l’absis romànic. Es tracta d’un edifici d’una nau i un absis semicircular al cantó de llevant. Actualment és del tot cobert d’arrebossat i encalcinat modern, tant per dins com per fora, de manera que no és possible precisar amb certesa quins serien els elements romànics que pot conservar. Tanmateix, els elements visibles a la nau, com la coberta d’obra, moderna, amb arcs apuntats que en origen devien ser de diafragma, de sosteniment d’un embigat, semblen indicar que aquesta part de l’edifici és de construcció tardana, dels segles XVII o XVIII. L’absis és completament remolinat, com la resta de l’edifici. A l’exterior queda dins d’un pati particular i a l’interior hi ha el retaule major del segle XVIII. Tanmateix, els elements que es poden observar d’aquest absis permeten suposar que pot ésser, certament, una pervivència del temple romànic. Cal destacar, a més de la planta semicircular, la relació dimensional amb la nau (l’absis és força més baix i estret), i la volta de perfil apuntat o ametllada. Aquest darrer element indicaria que es tracta d’una possible construcció romànica d’època avançada (segles XII-XIII).