Sant Salvador de Castellfollit (Castellfollit de la Roca)

Al capdamunt de la cinglera de roca basàltica on és situada la vila de Castellfollit de la Roca, hi ha la primitiva església parroquial, la qual havia estat dedicada en temps antics a sant Julià i posteriorment a sant Salvador. Poques són les notícies documentals de què disposem ara com ara a l’hora de confegir el perfil històric d’aquesta antiga parròquia. Tanmateix, sabem, per un instrument datat l’any 1019, referit a la dotació i constitució de termes de la canònica de la seu de Girona, i expedit pel bisbe Pere de Carcassona entre altres dignitats eclesiàstiques, que el susdit bisbe de la seu gironina donà a “…eidem Canonicae Ecclesiam Sancti luliani de Castelfreit cum omnibus suis pertinentiis”. Malgrat la manca de dades històriques documentals esmentada, sembla fora de dubte que l’església de Castellfollit pertanyé sempre a la seu de Girona, ja que en els nomenclàtors diocesans confegits al final del segle XIV, s’esmenta l’“Ecclesia parrochialis sancti Salvatoris de Castrofollito suffraganea”. Aquesta notícia fa palès el canvi d’advocació, del qual malauradament desconeixem el moment concret en què es produí i a què fou degut. El temple, igual que la vila, patí els efectes dels terratrèmols del segle XV i hagué d’ésser refet; les obres es portaren a terme en diverses etapes constructives, que finalitzaren al segle XVII dins l’estil renaixentista tardà, propi del moment. Al final d’aquesta centúria, concretament l’any 1691 l’“Ecclesie de Castro folito” figura relacionada als Sinodals de la diòcesi de Girona. L’antiga església parroquial de Sant Salvador fou incendiada i destruïda durant els fets revolucionaris ocorreguts l’any 1936, per la qual cosa, acabada la guerra civil, hom decidí de convertir unes escoles, llavors en curs de construcció a la zona de l’eixample, en la nova església parroquial. En l’actualitat, a partir d’una iniciativa sorgida dels Amics de Castellfollit i amb el suport institucional, el temple de Sant Salvador ha estat recentment rehabilitat i acondicionat com a espai polivalent per a diversos usos culturals.