Sant Salvador d’Espona (Sallagosa)

El lloc d’Espona (Sponda) és consignat des de l’any 875, en què apareix com a afrontació de la vil·la d’Ans o Ancs. Tenia una església dedicada a sant Salvador, que fou confirmada al monestir de Cuixà l’any 968 per la butlla papal de Joan XIII. No se’n coneix cap rastre.