Sant Vicenç de Malla

Situació

Una vista de l’església des del costat de tramuntana, amb l’esvelt campanar.

G. Llop

L’església de Sant Vicenç de Malla es troba situada al vessant oriental del turó del Clascar, on hi ha les restes d’un poblat ibèric. La seva situació estratègica, dominant la Plana de Vic des de Barcelona i Manresa, motivà la construcció d’un castell al final del segle IX, el castell d’Orsal, segurament contemporani de l’antiga església de Sant Vicenç. Aquesta església figura en el mapa del Servei Geogràfic de l’Exèrcit 1:50.000, full 37-13 (332): x 36...