Sant Vicenç de Tatzó d’Amunt (Sant Andreu de Sureda)

Tatzó d’Amunt és prop del límit amb Argelers, a 2 km al nord-est de Sant Andreu de Sureda. La seva església és coneguda també com Sant Vicenç del Castell. La cella de Sant Vicenç (cellula S. Vicentii, 823, 869) fundada pels monjos de Sant Andreu, fou l’origen d’un vilar, ja esmentat a la fi del segle IX (villa Tacione superiore, 897). El 928 l’església d’Elna i el 981 el monestir de Sant Genís de Fontanes hi posseïen algunes terres alodials. La comanda templera del Masdéu també hi tenia alous a la fi del segle XII. En l’actualitat l’església de Tatzó d’Amunt és sufragània de la parròquia de Sant Andreu de Sureda. L’església de Sant Vicenç és de nau única, amb capçalera semicircular.