Santa Maria de Sureda (Sant Andreu de Sureda)

Era l’església parroquial del poble que s’havia constituït a migdia de l’abadia. És esmentada el 1121, en l’acta de consagració de l’església abacial de Sant Andreu, on es confirma al monestir la seva possessió. L’únic vestigi de l’església de Santa Maria és una ara d’altar romànica de marbre blanc, trobada a prop del seu emplaçament (on s’ha establert un terreny per al joc de boles).