Santa Bàrbara (Anglès)

El santuari o capella de Santa Bàrbara és emplaçat al cim de la muntanya del seu nom, a 854 m d’altitud, que separa la vall d’Osor o de Santa Creu de l’Anglès. Consta documentalment el 1310, en un testament del mas Sarsanedes d’Osor, i, per tant, cal situar-ne l’origen com a mínim dintre el segle XIII. L’edifici, ara en camí de ruïna pròxima, té elements gòtics dels segles XIV o XV. Era lloc de molta devoció dins l’antiga demarcació parroquial de Sant Martí Sapresa.