Santa Margarida de la Ràpita (Vallfogona de Balaguer)

És l’actual capella particular dels senyors del castell de la Ràpita, del qual tenim referències des del 1105. Fou a l’edat mitjana la parròquia del terme del castell de la Ràpita. Tot i que no es documenta fins al segle XIV, el seu origen ha de ser anterior. El 1391 el capellà de la Ràpita contribuí amb 13 sous i 7 diners a la dècima de la diòcesi d’Urgell.

L’església actual és un edifici de tradició romànica, molt reformat al segle XVIII.