Santa Maria de Copons

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de Copons. Des de molt aviat tingué funcions parroquials, i encara les conserva en l’actualitat.

El castell de Copons es documenta per primera vegada l’any 1020, data en la qual Guifred de Balsareny, repoblador del terme del castell, el vengué a la seva muller Ingilberga. L’església i la parròquia es documenten l’any 1035 en el testament de Ramon Guifré de Balsareny, en el qual deixava un parell de bous als clergues de Santa Maria de Copons per a misses, mentre que a l’església de Santa Maria deixava una tona de vi, al mateix temps que deixava a Miró Unifred la quarta part de la parròquia de Copons; finalment deixà quatre unces d’or a Santa Maria de Copons per a la seva edificació.

La condició de parròquia es confirma en una llista de parròquies del bisbat de Vic, datable entre els anys 1025 i 1050, en la qual consta l’existència de la parròquia de Copons. Ha mantingut aquesta condició fins a l’actualitat. Avui dia continua tenint culte com a parròquia del poble de Copons.