Santa Maria de Corbera de Llobregat

Bé que no és esmentada fins molt tardanament, l’església, amb categoria de parròquia, devia existir probablement des de l’origen del castell. El 1255 s’esmenta el seu terme al testament de Marimon de Plegamans, funcionari reial i senyor de Corbera. El 1316 hi havia un altar dedicat a sant Joan i més tard es construïren el de Sant Martí, el de Santa Bàrbara, el del Roser (1589), el de Sant Roc, etc. L’església actual, situada al capdamunt d’un serrat dins la població, fou construïda entre el 1750 i el 1777.