Santa Maria de Ridaura

Església

L’antic monestir benedictí de Santa Maria de Ridaura fou fundat vers l’any 852 pel comte Guifré de Girona-Besalú i poc després, el 858, el bisbe de Girona Sunifred consagrà ja la seva primera església. Segons figura en aquesta acta de consagració, el bisbe gironí confirmà les donacions que el comte Guifré havia fet en altre temps de les esglésies de Sant Joan i Sant Pere, amb els delmes, les primícies i les oblacions dels fidels; així mateix li concedí idèntics drets en altres parròquies i llocs del comtat de Besalú (Ridaura, Cruanyes, Artigues, Bacholardario, Cogolls, Falgars...