Santa Maria de Vilaplana

Bé que d’aquesta església no se’n tenen referències fins després de l’any 1300, la consignem aquí perquè podria ésser d’origen romànic. El 1297 hom esmenta el lloc per primera vegada (Villam Planam). Com tot el rodal, formà part del comtat de Prades des del 1324. En el llibre de la col·lecta del subsidi de l’arquebisbat dels anys 1570-74 es té notícia de la parròquia de Vilaplana. En canvi, no apareix pas en les dècimes papals del segle XIII. A mitjan segle XVIII tenia com a sufragània l’església de Sant Salvador de la Mussara.

L’església actual fou encarregada l’any 1736 als mestres de cases Tomàs i Jaume Minguillon. La primera pedra del nou temple es posà el 29 de juny d’aquell any i fou beneït solemnement el 8 de setembre de 1739. L’any 1765 encara es treballava a la sagristia. El 1936 se salvà de la destrucció una imatge de la Mare de Déu asseguda amb l’Infant, dita “de la Llet”, de fusta policromada, del segon terç del segle XIV.