Santa Maria del Masdéu (Trullars)

Situació

Lamentable estat en què es troba l’interior de l’església de l’antiga comanda del Masdéu.

ECSA - J.L. Valls

L’església de Santa Maria es troba en una posició central dins el recinte de l’antiga comanda. L’itinerari per arribar-hi és el mateix assenyalat en la monografia precedent.

Mapa: IGN-2548. Situació: Lat. 42° 36’ 33,6” N - Long. 2° 50’ 7,2” E.

Història

Fou l’església de la comanda templera del Masdéu. No hi ha notícies històriques d’aquesta església anteriors al 1300, per la qual cosa ens remetem a la història general de la comanda, que fou en bona part la història d’aquest temple.

Església

És un edifici de planta rectangular, sense capçalera diferenciada exteriorment. Orientada a llevant com és habitual, és perpendicular a la muralla oriental del recinte.

És de nau única, de llargària interior d’uns 20 m per 7,50 d’amplada i 10 m d’alçada sota clau, i coberta d’una volta de canó llis apuntat que arrenca d’una senzilla cornisa. Les parets tenen un gruix d’1,60 m.

L’aparell és de còdols de riu, amb elements disposats en espina de peix. Dues grans arcades emmarquen interiorment el presbiteri; la del nord comunica amb uns vestigis de l’edifici conventual que existia entre l’església i la torre del nord-est, al llarg de la muralla del recinte.

Planta de l’església, sense capçalera diferenciada, i de la part nord-est del recinte fortificat de la comanda.

R. Mallol, segons informació de J. Foguet

La gran portalada de la façana de ponent és recent (potser en substitueix una d’antiga) i una altra, primitiva, avui aparedada, s’obria al migdia, vora la cantonada del mur de ponent, segons el costum local.

Dues finestres de mig punt amb doble esqueixada s’obrien al migdia, una d’arc apuntat a la paret de ponent i una altra també d’arc apuntat —ara aparedada— al mig de la capçalera.

Uns permòdols de pedra a la façana de ponent suggereixen l’existència d’una galilea o pòrtic, probablement d’ús funerari. Aquest edifici, de caràcter molt auster, té el gran interès de ser un testimoni de l’arquitectura templera al Rosselló i mereix mesures de protecció i restauració. Per les seves característiques es tracta d’una construcció del segle XIII. El conjunt és propietat privada.